Toolkit & campagnemateriaal

Om ouders en (professionele) opvoeders handvatten te bieden bij de mediaopvoeding van hun jonge kind, heeft het Netwerk Mediawijsheid in 2019 voor de achtste keer de Media Ukkie Dagen georganiseerd. Daarbij is de campagne het moment voor (netwerk)partners binnen het domein van mediaopvoeding om het thema bij de doelgroep onder de aandacht te brengen.

Deze toolkit is ontwikkeld om (netwerk)partners zoals mediacoaches, medewerkers van CJG’s, kinderdagverblijven, leraren van groep 1 en 2 en bibliotheken te informeren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten om ouders te helpen bij de mediaopvoeding van hun dreumesen, peuters en kleuters.


Zo kon je meedoen aan de Media Ukkie Dagen

 • Organiseer een bijeenkomst voor ouders / voor ouder&kind / voor je collega’s
 • Meld jouw activiteiten aan op de landelijke activiteitenkaart van de Media Ukkie Dagen
 • Hang de campagneposter op en laat zien dat jouw organisatie meedoet.
 • Geef ouders met jonge kinderen tips over mediaopvoeding via jouw beschikbare kanalen (berichtje op website, nieuwsbrief, mededelingenbord). Gebruik hiervoor de poster en overig campagnemateriaal
 • Deel jouw activiteit/bijeenkomst en/of het mediaopvoedingaanbod op sociale media. Gebruik hiervoor de hashtag #MUD19.
 • Deel brochures van de MediaDiamant uit aan ouders. Download en print de brochures uit. De brochures zijn onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen, namelijk: 0-5, 6-8, 9-12 en 13-18.

Downloads

Logo Media Ukkie Dagen 2019

Campagneposter Media Ukkie Dagen

Visual Media Ukkie Dagen (vierkant)

Visual Media Ukkie Dagen
(liggende rechthoek)

Brochures van de MediaDiamant zijn onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen, namelijk: 0-5, 6-8, 9-12 en 13-18.


Voorbeelden van activiteiten die je als organisatie kon organiseren

Gericht op jonge kinderen:

Gericht op ouders:

 • Organiseer een workshop met tips over mediaopvoeding en gebruik MediaDiamant (tips, brochures, knipvel) om ouders wegwijs te maken.
 • Gebruik de toolkit Mediaopvoeding van BoekStartPro
 • Activiteiten gericht op het thema van speen tot game
 • Activiteit: ervaar zelf! – ouders kunnen zelf materialen proberen en zien die ze met hun kinderen kunnen gebruiken en kunnen hierbij informatie krijgen
 • Inloopuurtje Digistart / MamaCafé / PapaCafé – stel als ouder je vragen aan de Boekstart/mediaopvoedingcoach
 • Apps Café: tips voor je peuter op de tablet
 • Het MediaGroeiBoekje is een dagboekje waarin ouders alle mooie en speciale momenten van hun kind kunnen vastleggen rondom taal- en mediagebruik van hun jonge kind (0-6 jaar)

Gericht op je collega’s (bijv workshop over mediaopvoeding en de bibliotheek/CJG/Kinderopvang)


Overzicht van beschikbaar materiaal voor workhops (denk aan lesbrieven, draaiboeken voor bijeenkomsten, flyers, etc)

 • Flyers en knipvellen MediaDiamant – wegwijzer in mediaopvoeding. Brochures van de MediaDiamant zijn onderverdeeld in vier leeftijdsgroepen, namelijk: 0-5, 6-8, 9-12 en 13-18.
 • Campagnemateriaal Media Ukkie Dagen (poster MUD, flyer en knipvel MediaDiamant)
 • Mediaspoor – Doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 met de focus op informatievaardigheden. De lesmodules kun je gratis downloaden of online gebruiken op het digibord (kan misschien ook in de bibliotheek gebruikt worden).
 • Lessenreeks mediawijsheid van Cubiss voor groep 1 t/m 8 met als thema’s reclame, nieuws, creatie, privacy, respect en onderzoek (kan misschien ook in de bibliotheek gebruikt worden).
 • Kleuteruniversiteit maakt, in samenwerking met uitgevers van kinderboeken, digitale thematische projecten voor (kleuter)leerkrachten op basis van (prenten)boeken.
 • Draaiboek ouderbijeenkomst van het Nederlands Jeugdinstituut – Checklist en bronnen om een bijeenkomst mee te vullen.
 • E-cursus peuters en kleuters
 • Lees het online Magazine WIJS
 • Overzicht van bestaand lesmateriaal Digitale Vaardigheden door FutureNL
 • Lesbrieven Digitale Geletterdheid door Probiblio

Leestips voor professionals over mediaopvoeding

 • MediaDiamant (wegwijzer voor ouders) en Toolbox Mediaopvoeding (als wegwijzer voor de professional)
 • Digistart: wegwijzer in mediawijsheid en mediaopvoeding 0-6 JAAR (verslag pilot mediaopvoeding in de bibliotheek – 2018)
 • In ‘‘#MediaDiamant in de Bibliotheek‘ vertelt Judith Pietersma-Samson, specialist media & educatie, over hoe Bibliotheek Rotterdam de afgelopen anderhalf jaar de MediaDiamant heeft gebruikt voor ouderbijeenkomsten, waarbij ouders met hun vragen de inhoud bepalen en de MediaDiamant een hulpmiddel is om het gesprek te voeren.
 • In ‘#MediaDiamant in de zorg’ is Sonja Heijkamp aan het woord, Projectcoördinator Consultatieteam Client, Internet en Sociale Media bij zorginstelling Amerpoort en daarnaast zzp’er (deTweetFabriek). Werken met de MediaDiamant – en mediaopvoeding an sich – is zeker in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking altijd maatwerk.
 • Brochure Koninklijke Bibliotheek: Spelend Leren (lancering in maart)
 • Kind en Media – voor inspiratie over mediaopvoeding en het jonge kind
 • Online magazine Mediawijs in het onderwijs, thema ‘Taal en media voor ukkies’
 • Samen wijs met media (0-4 jaar) maakt onderdeel uit van de doorlopende lijn mediawijsheid die Cubiss heeft ontwikkeld. Een hulpmiddel voor directie, managers van kinderopvangorganisaties én pedagogisch medewerkers. Publicatie verwacht medio februari
 • Strategische aanpak taal- en mediaopvoeding. De combinatie van taal- en mediaopvoeding werkt. Want mediaopvoeding kun je niet los zien van taal en lezen. Sterker nog, mediaopvoeding begint met een knisperboekje.

Overzicht van informatiekanalen


Heeft jouw organisatie een activiteit georganiseerd tijdens de Media Ukkie Dagen? Bekijk de kaart.


Deze toolkit is op gesteld in samenwerking met ProBiblio en Cubiss.