Professionals en organisaties

Ieder jaar spelen bibliotheken, de kinderopvang, opvoedorganisaties en basisscholen een belangrijke rol tijdens de Media Ukkie dagen. Een belangrijk onderdeel van de campagne zijn de activiteiten die plaatsvinden door het hele land. Doet jouw organisatie dit jaar weer mee?

Kind op smartphone

Nieuw Iene Miene Media-onderzoek

Netwerk Mediawijsheid onderzoekt het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen. Tijdens de start van #MUD22 op vrijdag 25 maart worden de resultaten gepubliceerd.

Bekijk voorgaande onderzoeken

MediaDiamant

Zet de
MediaDiamant in

De MediaDiamant is een handige wegwijzer voor ouders en opvoeders, met concrete tips om kinderen mediawijs op te laten groeien. Deel de brochure en tips voor kinderen van 0-5 jaar of die van 6-8 jaar.

Informatie en downloads

Toolkit voor professionals

Gebruik het campagnemateriaal

Laat zien dat je meedoet aan de Media Ukkie Dagen! Vraag online aandacht met #MUD22. In de toolkit vind je posters, beeld voor sociale media en teksten. De toolkit wordt in de loop naar de campagne verder aangevuld.

Naar de toolkit

Inspiratiewebinars

Kind op smartphone

Inspiratiewebinar voor onderwijs en opvang

Op 8 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur organiseert Netwerk Mediawijsheid een inspiratiewebinar voor onderwijs en opvang. Het onderwijs en de kinderopvang worden in een uur bijgepraat over de campagne en de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Meld je aan

MediaDiamant

Inspiratiewebinar voor bibliotheken

Op 20 januari 2022 wordt er van 15.00 uur tot 16.30 uur een inspiratiewebinar over de Media Ukkie Dagen speciaal voor bibliotheken georganiseerd. Bibliotheken krijgen dan tips over hoe zij deel kunnen nemen aan de campagne. Enkele instellingen delen hoe zij hun activiteiten vormgeven.

Meld je aan

Aan de slag

Bibliotheken

Bibliotheken

Tijdens de Media Ukkie Dagen spelen bibliotheken een belangrijke rol om ouders en opvoeders te helpen met vragen over opvoeden en media. Daarnaast is dit een mooie manier om het veelzijdige media-aanbod van de bibliotheek onder de aandacht te brengen bij gezinnen.

Naar de pagina voor bibliotheken

Kinderopvang

Kinderopvang

Ukkies gebruiken media thuis, maar ook op de voorschoolse en buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Daar wordt de tablet steeds meer ingezet om te lezen, spelen of zingen. Hoe zet je als kinderopvang media in, zodat kinderen er plezier aan beleven, ervan leren en veilig zijn? 

Naar de pagina voor de kinderopvang

professionals

Opvoedspecialisten

Hoe kun je als opvoeder in alledaagse én buitengewone tijden omgaan met media binnen de opvoeding? CJG’s, opvoedspecialisten, mediacoaches en andere professionals spelen een belangrijke rol in het overbrengen en delen van deze informatie.

Naar de pagina voor opvoeding

Leraren

Leraren

Al in de kleuterklas komen kinderen in aanraking met media zoals het digibord, educatieve apps en boekjes. Daarom speelt de school een belangrijke rol in de mediaopvoeding. Hoe zet je als leraar media bewust in om je les te verrijken zodat kinderen er plezier aan beleven, ervan leren en veilig zijn?

Naar pagina voor het onderwijs