Professionals en organisaties

Ieder jaar spelen bibliotheken, de kinderopvang, opvoedorganisaties en basisscholen een belangrijke rol tijdens de Media Ukkie dagen. Een belangrijk onderdeel van de campagne zijn de activiteiten die plaatsvinden door het hele land. Doet jouw organisatie dit jaar weer mee?

Kind op smartphone

Nieuw Iene Miene Media-onderzoek

Netwerk Mediawijsheid en Hogeschool Windesheim onderzochten het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen. Tijdens de start van #MUD21 op vrijdag 26 maart zijn de resultaten gepubliceerd.

Bekijk de resultaten

MediaDiamant

Zet de
MediaDiamant in

De MediaDiamant is een handige wegwijzer voor ouders en opvoeders, met concrete tips om kinderen mediawijs op te laten groeien. Deel de brochure en tips voor kinderen van 0-5 jaar of die van 6-8 jaar.

Info en downloads

Toolkit voor professionals

Gebruik het campagnemateriaal

Laat zien dat je meedoet aan de Media Ukkie Dagen! In de toolkit vind je posters, beeld voor sociale media, teksten en inspiratie. De toolkit wordt in de loop naar de campagne verder aangevuld.

Naar de toolkit

De beste mediatips voor kinderopvang, onderwijs en professionals

Ben jij op zoek naar mooie en goede on- en offline media? Mediasmarties helpt je hierbij en heeft voor de Media Ukkie Dagen twee WegWijzers (2-4 jaar, 5-6 jaar) ontwikkeld. De WegWijzers sluiten aan bij het thema ‘Ik zie, Ik zie, wat jij niet ziet’.

Gebruik de WegWijzers om samen te lezen, kijken, luisteren, spelen en doen. Met én zonder scherm. Binnen en buiten. Zo weet je niet alleen dat de inhoud geschikt is voor het kind, maar creëer je eenvoudig de balans en variatie die nodig is.

Bekijk de WegWijzers

Aan de slag

Bibliotheken

Bibliotheken

Tijdens de Media Ukkie Dagen spelen bibliotheken een belangrijke rol om ouders en opvoeders te helpen met vragen over opvoeden en media. En om het veelzijdige media-aanbod van de bibliotheek onder de aandacht te brengen bij gezinnen.

Naar de pagina voor bibliotheken

Kinderopvang

Kinderopvang

Ukkies gebruiken media thuis, maar ook op de voorschool, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de BSO. Daar wordt de tablet steeds meer ingezet om samen te lezen, spelen of zingen. Hoe zet je als kinderopvang media in, zodat kinderen er plezier aan beleven, ervan leren en veilig zijn?

Naar de pagina voor de kinderopvang

professionals

Opvoedspecialisten

Hoe kun je als opvoeder in alledaagse én buitengewone tijden omgaan met media binnen de opvoeding? CJG’s, opvoedspecialisten, mediacoaches en andere professionals spelen een belangrijke rol in het overbrengen en delen van deze informatie. Juist nu zorgen we er samen voor dat jonge gezinnen de weg vinden naar antwoorden, praktische tips en handig materiaal over mediaopvoeding.

Naar de pagina voor opvoeding

Leraren

Leraren

Al in de kleuterklas komen kinderen in aanraking met media zoals het digibord, educatieve apps en boekjes. Daarom speelt de school een belangrijke rol in de mediaopvoeding. Hoe zet je als leraar media bewust in om je les te verrijken?

Naar pagina voor het onderwijs