Professionals en organisaties

Ieder jaar spelen bibliotheken, de kinderopvang, opvoedorganisaties en basisscholen een belangrijke rol tijdens de Media Ukkie dagen. Een belangrijk onderdeel van de campagne zijn de meer dan 100 activiteiten die normaal gesproken plaatsvinden door het hele land. Door de landelijke maatregelen rondom het coronavirus zijn veel locaties gesloten en activiteiten geannuleerd of uitgesteld.

De Media Ukkie Dagen vonden dit jaar alleen online plaats. Op deze website hebben we digitale initiatieven over mediaopvoeding in de spotlight gezet.

Lees de nieuwe onderzoeken

Tijdens de Media Ukkie Dagen is het Iene Miene Media-onderzoek 2020 gepubliceerd! Hét jaarlijkse onderzoek naar het mediagebruik van kinderen van 0-6 jaar. Ook is er een aanvullend onderzoek gedaan vanwege de thuisblijf-maatregelen rondom het coronavirus.

Lees het onderzoek

Zet de
MediaDiamant in

De MediaDiamant is een handige wegwijzer voor ouders en opvoeders, met concrete tips om kinderen mediawijs op te laten groeien. Deel de brochure en tips voor kinderen van 0-5 jaar of die van 6-8 jaar.

Info en downloads

Deel de 7 herkenbare vragen

Tijdens de Media Ukkie Dagen kregen ouders tips en adviezen aan de hand van zeven herkenbare opvoedvragen. De vragen gaan o.a. over schermtijd, hoe je samen plezier beleeft aan media en hoe je balans houdt. Deze vragen kun je ook na de Media Ukkie Dagen 2020 nog gebruiken.

Naar de vragen

Bibliotheken

Tijdens de Media Ukkie Dagen spelen bibliotheken een belangrijke rol om ouders en opvoeders te helpen met vragen over opvoeden en media. En om het veelzijdige media-aanbod van de bibliotheek onder de aandacht te brengen bij gezinnen.

Naar de pagina voor bibliotheken

Kinderopvang

Ukkies gebruiken media thuis, maar ook op de voorschool, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de BSO. Daar wordt de tablet steeds meer ingezet om samen te lezen, spelen of zingen. Hoe zet je als kinderopvang media in, zodat kinderen er plezier aan beleven, ervan leren en veilig zijn?

Naar de pagina voor de kinderopvang

Opvoedspecialisten

Hoe kun je als opvoeder in alledaagse én buitengewone tijden omgaan met media binnen de opvoeding? CJG’s, opvoedspecialisten en mediacoaches spelen een belangrijke rol in het overbrengen en delen van deze informatie. Juist nu zorgen we er samen voor dat jonge gezinnen de weg vinden naar antwoorden, praktische tips en handig materiaal over mediaopvoeding.

Naar de pagina voor opvoeding

Leraren

Al in de kleuterklas komen kinderen in aanraking met media zoals het digibord, educatieve apps en boekjes. Daarom speelt de school een belangrijke rol in de mediaopvoeding. Hoe zet je als leraar media bewust in om je les te verrijken?

Naar pagina voor het onderwijs