Privacyverklaring

Over de Media Ukkie Dagen

De Media Ukkie Dagen zijn een initiatief van Mediawijzer.net, het Nederlands netwerk voor mediawijsheid. Van 6 april tot en met 13 april 2018 werden de Media Ukkie Dagen georganiseerd. Het thema luidde: ‘Dreumesen, peuters en kleuters mediawijs?’. Tijdens deze week werd aandacht gevraagd voor het belang van digitale opvoeding in gezinnen met kinderen in de leeftijd 0 t/m 6 jaar.

Aanmelden activiteit

Indien u op deze website een activiteit aanmeldt, wordt uw e-mailadres en telefoonnummer (niet verplicht om in te vullen) opgeslagen om indien nodig contact met u op te kunnen nemen over de activiteit. Door de activiteit aan te melden, gaat u hiermee akkoord. Deze informatie wordt niet op de website getoond. Indien u deze gegevens wilt laten verwijderen uit ons bestand, kunt u contact opnemen via info@mediawijzer.net. De gebruiker zorgt ervoor dat aangemelde evenementen:

  • fatsoenlijk, leesbaar en begrijpelijk zijn;
  • nooit kwetsend, misleidend, beledigend, racistisch of discriminerend zijn (of die strekking hebben);
  • geen commerciële uitingen (anders dan verwijzingen) bevatten, tenzij die uiting functioneel is en niet alleen het oogmerk heeft om reclame te maken;
  • geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten van derden, tenzij deze derde de gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
  • geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, tenzij daarvoor toestemming is gekregen van de betrokkenen;
  • geen inbreuk maken op wet- en regelgeving.

Mediawijzer.net heeft het recht om aangemelde activiteiten te redigeren, te weigeren of te verwijderen indien deze niet passend zijn op de website of niet aan de voorwaarden voldoen. Met klachten, opmerkingen of bij signalering van content of reacties die inbreuk maken op deze voorwaarden of wettelijke bepalingen, kunt u mailen naar: info@mediawijzer.net. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie van ons en/of informatie over de te volgen procedure.