Downloads

Al het campagnemateriaal is beschikbaar in de toolkit.

Iene Miene Media 2024

Ook dit jaar zal Netwerk Mediawijsheid een verdiepend onderzoek uitbrengen waarbij de nadruk ligt op ontspannen met media. Het onderzoek verkent hoe jonge kinderen zich ontspannen, welke rol digitale media hierbij spelen, en hoe deze invloed hebben op hun gedrag. De resultaten worden op vrijdag 5 april gelanceerd.