Partners

Wie werken er mee aan de Media Ukkie Dagen?

De Media Ukkie Dagen is een jaarlijks terugkerende publiekscampagne en een initiatief van Netwerk Mediawijsheid. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen aangesloten, allen actief op het gebied van mediawijsheid. Denk aan ict-bedrijven, bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, uitgeverijen, onderzoeksinstituten, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Veel netwerkpartners werken vanuit hun eigen expertise mee aan de Media Ukkie Dagen. Bijvoorbeeld als mediapartner, ambassadeur of door het geven van (inhoudelijk) advies.

De Media Ukkie Dagen staan altijd bol van activiteiten door het hele land en online. Zowel Netwerk Mediawijsheid als de bibliotheken en onze netwerkpartners organiseren workshops, webinars, trainingen en nog veel meer om aandacht te vragen voor het belang van mediaopvoeding.

Over Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als project opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Netwerk Mediawijsheid wordt aangestuurd door 5 toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid:

Onze gezamenlijke missie: Nederland mediawijs. Netwerk Mediawijsheid vervult daarbij de rol van verbinder, wegwijzer en gangmaker.

Ook meedoen aan de Media Ukkie Dagen? Lees hoe je als professional kunt deelnemen aan de campagne. Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.