Over Mediawijzer.net

Mediawijzer.net organiseerde voor de zevende keer de Media Ukkie Dagen. Mediawijzer.net is het Nederlands netwerk voor mediawijsheid dat in 2008 is opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Mediawijzer.net heeft tot doel om de mediawijsheid van kinderen van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Tijdens de Media Ukkie Dagen ligt de focus op jonge kinderen van 0 t/m 6 jaar, hun ouders en (professionele) opvoeders. Met de campagne wil Mediawijzer.net hen bewust maken van de vele kennis die er al is op het gebied van mediaopvoeding. Zij wil concrete handvatten bieden om hier thuis mee aan de slag te gaan.

Zoals elk jaar speelden de netwerkpartners van het Mediawijzer.net een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en door het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap.

Bij het netwerk zijn meer dan 1.200 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen op het gebied van mediawijsheid aangesloten. Zij zijn werkzaam binnen het onderwijs, de opvoeding, bibliotheken de ict, de media en de kunst- & cultuursector.

Mediawijzer.net wordt aangestuurd door vijf organisaties op het gebied van mediawijsheid: Beeld en Geluid, ECP (Platform voor de InformatieSamenleving), Kennisnet, NPO en de Koninklijke Bibliotheek.

» Kijk voor meer informatie over mediawijsheid op www.mediawijsheid.nl, de wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) media
» Kijk voor meer informatie over Mediawijzer.net op www.mediawijzer.net, het Nederlands netwerk voor mediawijsheid