Media Ukkie Land

Niet lang geleden is op de bovenste verdieping van de experience bij Beeld en Geluid (Hilversum) een nieuw land ontdekt…

Het heet Media Ukkie Land en het is dé mediabelevenis voor kinderen van 4 t/m 6 jaar en hun ouders en/of begeleiders.

In Media Ukkie Land gaan je kinderen op avontuur via het ‘Sokkenpad’ en vermaken ze zich op deze leuke speelplek met allerlei activiteiten. Via het ‘schoenenpad’ volg je hen en zie je op welke verschillende manieren ze beïnvloed worden door de media. Waarom stelt Dora steeds een vraag?

Waarom krijgt alles in kinderseries van die grote ogen? Waarom wil je kind per se hagelslag met Piet Piraat of Mega Mindy op de verpakking? Waarom blijven je kinderen aan de buis gekluisterd en weigeren ze de afstandsbediening af te geven?

Media verleiden

De makers van televisieprogramma’s willen dat je kind blijft kijken en maken daarbij gebruik van verschillende verleidingstechnieken. Ze trekken de aandacht van je kind, sturen gedrag en beïnvloeden het beeld dat je kind heeft van de werkelijkheid.

Media Ukkie Land biedt geen opvoedkundige oplossingen en velt geen oordeel, maar biedt wel een aantal tips voor ouders en opvoeders.

Terwijl je kind in Media Ukkie Land speelt, steek jezelf iets op over de verleidingstechnieken van de hedendaagse media en hoe die het gedrag van je kind beïnvloeden.

Bezoek Media Ukkie Land