Iene Miene Media

Sinds 2012 initieert Netwerk Mediawijsheid het Iene Miene Media-onderzoek. Een grootschalige monitor naar het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen van 0 t/m 6 jaar. Dit jaar is er gekozen voor een verdiepend onderzoek in samenwerking met het Trimbos-instituut en Hogeschool Windesheim, met advies van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het onderzoek richt zich specifiek op de rol van mediagebruik en andere activiteiten in relatie tot zit-, lig- en beweeggedrag van kinderen van 0 t/m 6 jaar. En de rol die ouders hierin spelen.

NIEUW: Verdiepend onderzoek Iene Miene Media 2023

Balans: bewegen met media

Een op de vier ouders van 0- en 1-jarigen geeft aan dat hun kind minstens 2 uur per dag aan beeldschermen besteedt. Gemiddeld besteden jonge kinderen tot en met 6 jaar 100 minuten per dag aan digitale media, met name op tablet, telefoon of televisiescherm. Het huidige mediagebruik bij jonge kinderen is aanzienlijk meer dan dat de World Health Organisation (WHO) adviseert. Volgens deze officiële richtlijnen zouden kinderen tot 2 jaar geen schermtijd moeten hebben en kinderen tot 5 jaar maximaal 1 uur per dag.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat digitaal mediagebruik vaak samengaat met stilzitten, zoals activiteiten met een telefoon en gamen. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer dat toeneemt. Dat geldt voor activiteiten met media, maar ook voor alle andere activiteiten. Dat is zorgelijk, met name voor kleuters, die op school ook al vaker op vaste momenten zitten. Beweging is namelijk essentieel voor de gezondheid en ontwikkeling van jonge kinderen. Overmatig gebruik van digitale media en te weinig beweging op jonge leeftijd kan slaap en taalontwikkeling negatief beïnvloeden en overgewicht en bijziendheid in de hand werken. Echter zien we ook dat een kwart van de kinderen tussen de 0 en 6 jaar in beweging is tijdens het kijken van televisie en de helft van jonge kinderen als ze luisteren naar muziek of podcasts.

Een overgroot deel van de ouders is tevreden over de balans van slapen, bewegen en zitten bij hun kind. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de ouders aan dat ze het moeilijk vinden om het goede voorbeeld te geven. Er zijn allerlei redenen waarom ouders digitale media inzetten bij hun jonge kinderen en is het belangrijk om verder te kijken dan alleen wat het gebruik van digitale media op het gebied van beweging kost. Juist bij jonge kinderen is het aan ouders om een gezonde digitale balans te creëren voor hun kinderen, waarbij rekening gehouden wordt met hun lichamelijke gezondheid, maar ook zeker met hun sociale en mentale gezondheid (bijvoorbeeld het plezier en de ontspanning die het op kan leveren). Lees meer »

Download Verdiepend Onderzoek Iene Miene Media 2023

Eerdere edities van het Iene Miene Media-onderzoek