Contact

Heeft u een algemene vraag over de Media Ukkie Dagen of over het Netwerk Mediawijsheid? Neem dan contact op via [email protected].
Kijk voor campagnemateriaal en de laatste persberichten op de perspagina.

Over deze website

De Media Ukkie Dagen is een initiatief van het Netwerk Mediawijsheid waar de focus ligt op jonge kinderen van 0 t/m 6 jaar, hun ouders en (professionele) opvoeders. Met de campagne wil het Netwerk Mediawijsheid hen bewust maken van de vele kennis die er al is op het gebied van mediaopvoeding en concrete handvatten bieden om hier thuis mee aan de slag te gaan. Elk jaar spelen de netwerkpartners van het Netwerk Mediawijsheid een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en door het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap. Deze website wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie, als onderdeel van het Better Internet for Kids project.

» Lees hier meer over Netwerk Mediawijsheid

Digitale toegankelijkheid

Een Nederland waarin iedereen mediawijs is – of bezig is dat te worden. Daar hoort bij dat informatie over mediawijsheid voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Óók als je met een hulpprogramma online bent, of een steuntje in de rug nodig hebt op taalgebied. Als je afbeeldingen niet kunt zien, of het geluid in een video niet kunt horen. Netwerk Mediawijsheid werkt er hard aan om te zorgen dat ook deze internetgebruikers terechtkunnen op mediaukkiedagen.nl. Dit doen we door eerst in kaart te brengen op welke manieren de website voor hen nu nog problemen oplevert. Hieruit volgt een plan met acties voor ons programmateam, de webredactie, ons technische team, en andere (externe) collega’s. Die acties gaan we vervolgens, stapsgewijs, uitvoeren. We streven ernaar om mediaukkiedagen.nl in de loop van 2021 een update te geven. Heb je feedback of ideeën? Laat het weten via [email protected].