Balans in media: een gezonde kijk voor jonge kinderen

Dit is een bijdrage van Onno Klerk, Adviseur Gezonde Omgeving bij JOGG.

In een tijd waarin digitale media een vaste plaats innemen in ons leven, wordt het steeds belangrijker om kinderen op jonge leeftijd mediawijs te maken. Ikzelf merk al dat ik het lastig vind om niet te veel op TikTok te zitten en heb het al meerdere verwijderd om het vervolgens weer te downloaden. Hoe moeilijk moet dat zijn voor iemand van 12?

Bij JOGG, Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst, streven we er dan ook naar om jongeren in onze JOGG-gemeenten in een gezonde omgeving op te laten groeien. Binnen deze aanpak richten we ons niet alleen op de fysieke leefomgeving, maar ook op de online-omgeving. We kijken of games kinderen en jongeren meer kunnen laten bewegen, ongezonde online reclame en het stimuleren van Mediawijsheid in het onderwijs. 

De interactie tussen kinderen en media heeft immers een substantiële impact op hun ontwikkeling. De Media Ukkie Dagen zijn een moment om stil te staan bij hoe een evenwichtig mediagebruik kan bijdragen aan de ontspanning van kinderen. Het is niet alleen de schermtijd die telt, maar ook de inhoud, de mate waarin schermgebruik invloed heeft op hun fysieke activiteit, slaap en algehele welzijn.

De inzet van JOGG-teams

Binnen onze 220 JOGG-gemeenten werken de JOGG-regisseur en de JOGG-beleidsmedewerker, samen het JOGG-team, aan het realiseren van die gezondere leefomgeving. Zij richten zich op professionals die op hun beurt in contact staan met ouders en opvoeders. Door het belang van een gebalanceerde mediaomgeving te benadrukken, een netwerk van betrokken partijen op te bouwen en dit onderwerp in beleid te verankeren, kunnen JOGG-regisseurs bijdragen aan een positieve verandering. Het doel is om van de Media Ukkie Dagen een startpunt te maken voor meer structurele initiatieven die de gezonde ontwikkeling van kinderen ondersteunen.

Een integrale aanpak

Het gebruik van de Media Ukkie Dagen als platform voor deze boodschap is een belangrijke stap. De week biedt een kans om professionals te informeren en te inspireren tot het bevorderen van een gezonde mediaomgeving. Dit vereist een integrale inspanning van onderwijs, gezondheidszorg en de bredere samenleving om kinderen te begeleiden in hun mediagebruik.

Specifiek de koppeling tussen mediagebruik en slaap/ontspanning verdient aandacht. Een overdadig of ongepast mediagebruik kan de slaapkwaliteit en ontspanningsmomenten van kinderen beïnvloeden. Het creëren van bewustzijn over de impact van schermgebruik op slaap is cruciaal. Het aanbieden van praktische richtlijnen en alternatieven voor schermtijd kan hierbij ondersteunen, met als doel het welzijn van kinderen te bevorderen.

Vooruitkijken

Het is van belang dat de inzichten en bewustwording verkregen tijdens de Media Ukkie Dagen niet beperkt blijven tot een eenmalig moment. Door op deze dagen voort te bouwen, hopen we bij JOGG dat we een continue dialoog en actie stimuleren richting een gezonde media omgang. Dit vraagt om een zorgvuldige en geïntegreerde aanpak, waarbij de rol van professionals in het begeleiden van ouders en opvoeders centraal staat. JOGG-teams werken onder andere samen met onderwijsinstellingen, bibliotheken, GDD’s en CJG’s. Een mooi voorbeeld zien we in de regio Zuid-Limburg, waar een aantal JOGG-gemeenten de handen ineenslaan met het CJG en zich samen tot de doelgroep richten. 

De Media Ukkie Dagen dienen als een herinnering en motivatie voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen om bij te dragen aan een omgeving waarin media een positieve rol spelen in het leven van jonge kinderen. Door samen te werken, kunnen we een omgeving scheppen waarin kinderen niet alleen gezond opgroeien, maar ook leren hoe ze op een verantwoorde manier met media om kunnen gaan. Eén plus één is soms drie. Daarom willen we professionals oproepen om vooral de krachten te bundelen met JOGG en contact op te nemen met de lokale JOGG-regisseur.