De MUD in de opvoeding: ‘Media kunnen het opgroeien en opvoeden van kinderen enorm verrijken. Media zijn leuk!’

Leskist Probiblio

26 april 2023 Door Nick van Hummel – adviseur en onderzoeker. De Media Ukkie Dagen vonden plaats van 24 t/m 31 maart 2023. Tijdens deze week vroegen we extra aandacht voor het gebruik van media in de opvoeding van kinderen van 0 – 6 jaar. Ouders en opvoeders proberen te letten op de juiste balans tussen mediagebruik en andere activiteiten. Om hen hierbij te ondersteunen gaven we onder andere tien tips. Deze zijn natuurlijk na de #MUD23 ook in te zetten. Op deze manier zorgen we ervoor dat kinderen gezond opgroeien met media. Medewerkers van CJG’s, opvoedspecialisten en mediacoaches kunnen ouders en verzorgers bijstaan in de vragen die zij hebben over mediagebruik. Nick van Hummel vertelt hoe je dit kunt doen en wat hem motiveert om aan de slag te gaan met mediaopvoeding.

Wat motiveert jou persoonlijk om aan de slag te gaan met mediawijsheid/mediaopvoeding?

Wat mij motiveert om aan de slag te gaan met dit onderwerp is dat media het opgroeien en opvoeden van kinderen enorm kunnen verrijken. Media zijn leuk! Maar tegelijkertijd zie ik ouders, opvoeders en de beroepspraktijk enorm worstelen met de opvoedvragen rondom dit thema. Voor kinderen zijn media een onlosmakelijk onderdeel van hun leefwereld, terwijl het voor opvoeders voelt als iets wat erbij is gekomen. Dat gegeven motiveert mij om ouders en opvoeders handvatten te geven om daar op een gezonde en bewuste manier met media om te gaan in de opvoeding.

Waarom vind je het belangrijk dat jouw werkveld aan de slag gaat met mediaopvoeding?

Ik vind het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor mediaopvoeding, juist omdat het zo onlosmakelijk verbonden is met het opgroeien van kinderen anno nu. Je kunt het niet meer negeren of wegstoppen. Het is er en al die schermen zijn mateloos interessant en aantrekkelijk voor (jonge) kinderen. Het is daarom echt belangrijk om vroeg te beginnen met mediaopvoeding, het een normaal opvoedonderwerp te maken. 

Wat gun jij jouw doelgroep op het gebied van mediawijsheid?

Mediaopvoeding is gewoon opvoeden. Ik gun het ouders en professionals om zich zekerder te voelen met betrekking tot opvoedvragen over dit onderwerp, maar daarnaast ook dat ze in hun omgeving – en dat kan hun sociale netwerk of bijvoorbeeld de bibliotheek – de juiste ondersteuning kunnen vinden als er vragen of onzekerheden zijn.

Hoe heeft jouw organisatie dit jaar bijgedragen aan de Media Ukkie Dagen en het thema balans: bewegen met media?

Onder andere door kennis aan ouders en professionals aan te bieden om op een gezonde en verantwoordelijke manier om te gaan met media. Hoe bepaal je bijvoorbeeld hoe lang je kind achter een beeldscherm mag zitten? Hoe ga je op een verantwoordelijke manier om met mediagebruik? Maar ook hoe kun je bepalen welke media geschikt zijn voor jouw kind? Op onze website hebben we ook aandacht gevraagd voor de tien tips voor bewegen mét media in het kader van de Media Ukkie Dagen.

Zijn de Media Ukkie Dagen voor jou geslaagd?

De Media Ukkie Dagen zijn voor mij geslaagd op het moment dat ouders en opvoeders al een klein beetje geholpen zijn bij het zoeken naar wat meer balans tussen bewegen en beeldschermgebruik. Deze dagen kunnen laten zien hoe laagdrempelig dat kan en dat het dus helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. Ik hoop dat de Media Ukkie Dagen dat bewustzijn kunnen creëren.

Nick houdt zich bij het Nederlands Jeugdinstituut voornamelijk bezig met opgroeien en opvoeden in een digitale wereld. Daarbinnen richt hij zich op de meest voorkomende mediaopvoedvragen van ouders en opvoeders, de online veiligheid van kinderen én met de rol die (sociale) media spelen bij de identiteitsontwikkeling en het vormgeven van relaties met leeftijdsgenoten.