De MUD in de bibliotheek: ‘Ik gun mijn doelgroep ook het besef dat ze weten dat ze een rolmodel zijn’

4 april 2023 Door Sharon Vas – projectmedewerker Educatie, Voorschools & VoorleesExpress. Tijdens de Media Ukkie Dagen 2023 gaven we tips, kennis en inspiratie om slimmer, gezonder en beter gebruik te maken van media in de opvoeding. Uit het verdiepende Iene Miene Media-onderzoek kwam dit jaar naar voren dat mediagebruik en stilzitten steeds meer toeneemt. Daarom besteedden we dit jaar extra aandacht aan balans en hoe je media juist kunt inzetten om bewegen te stimuleren. Maar hoe kun je dat doen? Als bibliothecaris krijg je ook vragen van ouders en opvoeders rondom mediaopvoeding. Sharon Vas geeft aan wat zij haar doelgroep gunt en hoe ze aan de slag gaat met mediaopvoeding. Ook geeft ze aan hoe ze dat deed tijdens de #MUD23.  

Wat motiveert jou persoonlijk om aan de slag te gaan met mediawijsheid/mediaopvoeding?

Mediaopvoeding is belangrijk omdat de media een grote invloed hebben op ons dagelijks leven. Het is daarom van essentieel belang dat mensen, en met name kinderen, leren hoe ze media kunnen gebruiken op een veilige en verantwoorde manier. Het gebruik van media kan positieve effecten hebben, zoals het vergroten van kennis, creativiteit en sociale verbindingen. Mediaopvoeding helpt kinderen om veilig en verantwoordelijk met media om te gaan. Door mediaopvoeding kunnen ouders en opvoeders hun kinderen helpen om kritisch na te denken over media en hen leren om verstandige beslissingen te nemen bij het gebruik van media.

Bovendien kan mediaopvoeding ook bijdragen aan het creëren van een gezonde balans tussen het gebruik van media en andere activiteiten, zoals spelen, sporten, lezen en sociaal contact. Het kan ouders en opvoeders helpen om de juiste hoeveelheid tijd en aandacht te besteden aan het mediagebruik van hun kinderen en om ervoor te zorgen dat media niet de enige focus worden in het dagelijks leven.

Kortom, mediaopvoeding is belangrijk om kinderen te helpen veilig en verantwoordelijk met media om te gaan en om een gezonde balans te creëren tussen het gebruik van media en andere activiteiten in het dagelijks leven.

Waarom vind je het belangrijk dat jouw werkveld aan de slag gaat met mediaopvoeding?

Ik geloof dat iedereen zou moeten worden uitgerust met de kennis en vaardigheden om mediawijs te zijn. Dit betekent dat mensen in staat moeten zijn om media te begrijpen, evalueren en gebruiken op een manier die hun welzijn bevordert.

Wat gun jij jouw doelgroep op het gebied van mediawijsheid?

Als ouder is het belangrijk om te begrijpen hoe media het leven van je kind kunnen beïnvloeden. Door mediaopvoeding kunnen ouders en opvoeders kinderen helpen om de vaardigheden en het begrip te ontwikkelen die ze nodig hebben om veilig en verantwoord met media om te gaan. Het is ook belangrijk om kinderen te stimuleren om ook andere activiteiten in combinatie en/of naast media te gebruiken. Denk aan buiten spelen, lezen, sporten en creatieve activiteiten. Ik gun mijn doelgroep ook het besef dat ze weten dat ze een rolmodel zijn, en zelf ook verantwoordelijk met media dienen om te gaan.

Hoe deed jouw organisatie dit jaar mee aan de Media Ukkie Dagen?

Via onze website obgz.nl waren verschillende links, webinars, video’s, praatplaten en voorleesfilmpjes te vinden. Ook ons voorleesbezoek voor de de jonge doelgroep (van baby tot kleuter) sloot mooi aan. Hierbij maakten we een video met een eigen liedje en bewegingen. 

En, voor wie volgend jaar óók mee wil doen, is het belangrijk om samen te werken met andere organisaties en belanghebbenden om de bewustwording over dit onderwerp te vergroten.

Zijn de Media Ukkie Dagen voor jou geslaagd? 

De Media Ukkie Dagen zijn voor mij geslaagd als er meer bewustwording is gecreëerd over het belang van mediawijsheid en mediaopvoeding, en als ouders, opvoeders en kinderen meer inzicht hebben gekregen in hoe ze media veilig en verantwoord kunnen gebruiken. 

Sharon Vas is een leesmediacoach en werkt als projectmedewerker Educatie Voorschools, PO & Voorleesexpress bij Bibliotheek Gelderland Zuid. Daarnaast is ze zelfstandig ondernemer en werkt ze als dansdocent. Haar interesse in mediawijsheid komt voort uit het feit dat ze het belangrijk vindt dat jonge kinderen op een verantwoorde manier leren omgaan met media. Met haar ervaring en expertise helpt ze kinderen op een creatieve en veilige manier te leren en te groeien.