Wijzer in Digitale Balans

29 maart 2023Vandaag lanceert Netwerk Mediawijsheid, de Wijzer in Digitale Balans. Deze Wijzer biedt professionals houvast om kinderen, leerlingen en/of cliënten te ondersteunen bij het vinden van een gezonde digitale balans. Benieuwd naar de Wijzer in Digitale Balans? Bekijk hem hier!

De juiste balans

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. In een gezin zal het onvermijdelijk zijn dat iedereen in aanraking komt met digitale media. Natuurlijk bieden digitale media ook kansen, zoals plezier, ontspanning en verbinding. Het is erg belangrijk om gezond met digitale media om te gaan. Digitale balans kan daarin een grote rol spelen. In de Wijzer wordt aandacht besteed aan de belangrijkste kansen en uitdagingen op het gebied van digitale balans voor verschillende leeftijdscategorieën. Hoewel er geen ‘one-size-fits-all werkwijze’ bestaat, is er wel specifieke informatie en advies beschikbaar voor iedere fase van ontwikkeling. Hier kun je rekening mee houden als professional en ouders op wijzen. Per leeftijdscategorie worden de belangrijkste aanbevelingen en adviezen gegeven om het gesprek tussen professionals en ouders/kinderen geïnformeerd aan te gaan. De Wijzer is tot stand gekomen met input van het Trimbos-instituut. 

» Lees de Wijzer in Digitale Balans

Digitale Balans model

Het Digitale Balans model laat zien hoe je gezond door het leven kan gaan en koppelt dat aan digitaal mediagebruik. Het model, dat is ontwikkeld door Netwerk Mediawijsheid en het Trimbos-instituut, kan ingezet worden als hulpmiddel om te kijken naar hoe je je week indeelt en hoe je een gezonde balans kunt vinden tussen slaap, bewegen en stilzitten. Het richt zich op mentale gezondheid, ontspannen, inspannen, en sociale gezondheid. Je wordt je bewust van de keuzes die je maakt en wat die je opleveren of kosten.


» Meer info vind je op de website van Digitale Balans. Daar vind je veel handige tips en kunnen kinderen van 12 jaar en ouder een handige zelftest invullen.