De MUD in de kinderopvang: ‘Kinderen hebben recht op ontwikkelkansen ten aanzien van media’

Gezond mediagebruik

22 maart 2023 – Door Anneke van Soest – zelfstandig mediacoach – We willen graag dat ukkies gezond opgroeien met media. Dus proberen ouders en opvoeders te letten op de juiste balans tussen mediagebruik en andere activiteiten. En tussen stilzitten en actief bezig zijn. Als pedagogisch medewerker kun je hen daarin bijstaan. Anneke van Soest vertelt wat kinderopvangorganisaties kunnen betekenen voor kinderen, ouders en opvoeders én wat zij doet tijdens de campagne.


Tijdens de Media Ukkie Dagen (24 t/m 31 maart) vinden door het hele land activiteiten plaats. Van groot tot klein en voor ouders en vakprofessionals. In aanloop naar de campagne vertellen verschillende netwerkpartners hoe zij aandacht besteden aan de Media Ukkie Dagen.


Wat motiveert jou om aan de slag te gaan met mediawijsheid en -opvoeding? 

Mensen inspireren om gezond om te gaan met media, daar heb ik sinds een jaar als zelfstandig mediacoach mijn werk van gemaakt. Omdat het vraagstuk heel breed is en er elke dag wel weer iets nieuws gebeurt in medialand, blijft dit vakgebied me boeien.  

Waarom vind je het belangrijk dat jouw werkveld aan de slag gaat met mediaopvoeding?

Kinderen verdienen, en ik zou eigenlijk nog stelliger durven zeggen ‘hebben recht op’, ontwikkelkansen ten aanzien van media. Zij moeten straks bewust, kritisch en veerkrachtig in de wereld staan en daarvoor hebben ze veel kennis, ervaringen en competenties nodig als het om media gaat. Die ontwikkelkansen kunnen ze onder andere opdoen bij de kinderopvang. Momenteel mag ik voor Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling meedenken in het project Mediawijsheid, waarin we een mediarijke ontwikkelomgeving creëren voor de kinderen. Heel gaaf!

Wat gun jij jouw doelgroep op het gebied van mediawijsheid?

Aangezien mijn opdracht bij Humankind zich richt op het meenemen van medewerkers in het mediawijsheidbeleid, is mijn doelgroep (pedagogisch) medewerkers. Ik gun hun Pippi Langkous-denken. Dat ze misschien nog nooit met kinderen en media gewerkt hebben, maar dat ze vertrouwen in hun pedagogische basisvaardigheden en daarmee al een heel eind komen in de begeleiding van kinderen in het mediawijs worden. Ook gun ik ze tijd, inspiratie, ervaringen, mooie gesprekken met elkaar en met de kinderen en een hoop trotse koppies! Want wanneer kinderen opgaan in een activiteit waar media onderdeel van zijn en tot mooie creaties komen, dan zijn niet alleen de kinderen trots, maar straalt dat ook af van de medewerkers én de ouders van de kinderen. Media verrijken de pedagogiek kun je dus zeggen.

Hoe draagt jouw organisatie bij aan de Media Ukkie Dagen en het thema balans: bewegen met media?

Samen met het nieuwe mediawijsheid beleid, heeft Humankind enkele praktische tools ontwikkeld. Zo ook het Balansbord. Deze tool helpt je om bewust te worden van je tijdsbesteding op een dag (binnen de kinderopvang) en geeft mooie aanleidingen voor gesprek over onder andere mediagebruik. Speciaal voor de Media Ukkie Dagen hebben we het Balansbord ook doorvertaald naar een familie-editie. Graag stellen we beide versies beschikbaar aan alle partners in het netwerk! 

Ook organiseerden we al op maandag 13 maart voor bijna 900 deelnemers een webinar over mediaopvoeding voor ouders (en medewerkers en andere geïnteresseerden), waarbij Denise Bontje onze spreker was. Tot slot helpen we ook de boodschap van de MUD23 uit te dragen door middel van het gebruik van de MUD-toolkit en inspireren we locaties aan de slag te gaan met bewegen met media.

Heb je tips voor andere organisaties om deel te nemen aan de Media Ukkie Dagen? 

  1. Download het Balansbord van Humankind natuurlijk! Je kunt het samen met de kinderen invullen en ook als team gebruiken om jullie activiteitenaanbod in kaart te brengen. Is die in balans wat betreft binnen/buiten, chillen/actief en met/zonder scherm?
  2. En vier het multimediale tijdperk, geniet van de mogelijkheden en maak samen plezier!

Wanneer zijn de Media Ukkie Dagen voor jou geslaagd?

De Media Ukkie Dagen zijn voor mij geslaagd als er meer bewustzijn gecreëerd is bij ouders en professionals dat mediaopvoeding er al vanaf hele jonge leeftijd toe doet en dat er veel inspiratie te vinden is om invulling te geven aan mediaopvoeding!

Anneke van Soest is sinds 2021 zelfstandig mediacoach onder de vlag Anno Nu, bureau voor creatieve mediacoaching. Anneke gebruikt haar ideeën graag om mensen te inspireren om gezond met media om te leren gaan. Ze doet veel verschillende opdrachten van beleidsadvies en -implementatie, strategie en communicatie tot trainingen en het verzorgen van gastlessen en bijeenkomsten. Dit met name binnen de kinderopvangsector, het onderwijs en het bibliotheekwezen.

Geïnspireerd geraakt door het verhaal van Anneke?

Ga dan in jouw kinderopvang aan de slag met de Media Ukkie Dagen. We bieden kinderopvangorganisaties graag handvatten en inspiratie om aan de slag te gaan. Hieronder kort op een rijtje wat je zoal kunt doen:


Bekijk hier een overzicht van al het nieuws rondom de Media Ukkie Dagen en praat op sociale media mee via de hashtag #MUD23. Deze campagne is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid en dit jaar vieren we ons vijftienjarig jubileum. Benieuwd wat er allemaal i.h.k.v. dit jubileum te doen is? Kijk dan hier!