Verslag: hoe zet je media in voor een goede ontwikkeling?

Ontwikkeling

31 maart 2022Hoe leren kinderen van nul tot zes jaar de wereld om zich heen begrijpen? Media kunnen de ontwikkeling van het kind in de weg staan, maar ook een verrijking zijn. Op 23 maart organiseerde Netwerk Mediawijsheid de online sessie ‘Verhalen beleven met ukkies: van ontwikkeling tot fantasie’, als onderdeel van de Media Ukkie Dagen. Tijdens de sessie gingen experts in gesprek over de kansen van media als verrijking voor de ontwikkeling van het kind.


De gesprekken van de experts zijn terug te luisteren als podcast. Laat je inspireren en informeren en luister de gesprekken terug.


Meer dan 70 professionals die werken met (ouders van) kinderen van nul tot zes jaar, bijvoorbeeld in de bibliotheek, kinderopvang of het basisonderwijs, schuiven digitaal aan bij de sessie. Na een muzikaal welkom door Barbara Breedijk, heet Freek Zwanenberg (Bureau Jeugd & Media) iedereen van harte welkom. Freek: “Media en verhalen kunnen bijdragen aan de (taal)ontwikkeling en prikkelen de fantasie en sociaalemotionele vaardigheden van kinderen. Maar dan moet je ze wel op de juiste manier inzetten. De vraag van vandaag is: hoe ziet een goede ontwikkeling van het jonge kind eruit, en hoe kunnen mediaverhalen daar positief aan bijdragen?”

Mediagebruik neemt toe bij jonge kinderen

Passief schermgebruik draagt dus weinig bij aan de ontwikkeling van kinderen in de eerste jaren. Toch is er wel een toename in mediagebruik. Peter Nikken is bijzonder hoogleraar mediaopvoeding en werkt voor het Nederlands Jeugdinstituut. Hij vertelt over het Iene Miene Media-onderzoek, het jaarlijkse onderzoek naar mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen. “We zien al een paar jaar dat ouders steeds minder gezamenlijk media met hun jonge kinderen gebruiken of hun kinderen ondersteunen bij het mediagebruik. Ze kijken meer van een afstandje toe dan dat ze actief betrokken zijn. En we hebben net juist gehoord dat de interactie zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind.”

“Daarnaast zien we ook dat ouders het scherm steeds meer accepteren als oppas. Ze vinden het vanzelfsprekend dat de schermen er zijn en het ontlast hen in de stress van het dagelijkse huishouden. Tegelijkertijd neemt het mediagebruik in iedere leeftijdsgroep toe, ook bij de ukkies. Dat baart me wel een beetje zorgen. Want meer schermtijd betekent minder tijd voor andere belangrijke activiteiten, zoals slapen of buitenspelen.”

“Het is niet per se slecht om een beeldscherm in te zetten als oppas bij de dagelijkse opvoeding”, vervolgt Peter. “We willen ouders geen schuldgevoel aanpraten, maar het is wel belangrijk dat zij zich bewust zijn van de gevolgen voor het kind. Dit kunnen we het beste op een positieve manier doen: benadrukken hoe belangrijk de interactie is voor de ontwikkeling, zonder te zeggen dat media helemaal weg moeten.”

» Lees alle andere gesprekken over de effecten van media op een kind, het belang van inclusieve media en het programma van Taartrovers terug op netwerkmediawijsheid.nl.


Bekijk hier een overzicht van al het nieuws rondom de Media Ukkie Dagen en praat op sociale media mee via de hashtag #MUD22