De Media Ukkie Dagen bij CJG Harderwijk

CJG Harderwijk

16 maart 2022Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ouders en jongeren terecht met al hun vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Echter lijkt er bij ouders een taboe te liggen op het stellen van directe vragen over mediaopvoeding aan het CJG. Toch gaan veel vragen indirect over mediagebruik. Marjolein Patz van CJG Harderwijk vertelt hoe zij tijdens de Media Ukkie Dagen de drempel voor ouders willen verlagen. 


Tijdens de Media Ukkie Dagen (25 maart t/m 1 april) vinden door het hele land activiteiten plaats. Van groot tot klein en voor ouders en vakprofessionals. In aanloop naar de campagne vertellen verschillende netwerkpartners hoe zij aandacht besteden aan de Media Ukkie Dagen.


Media zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Dat gaat ook niet gebeuren. Volwassenen, brengen uren achter een beeldscherm door. Dat is door de coronapandemie nog eens flink toegenomen. Kinderen krijgen dit voorbeeld mee van hun ouders. Het is essentieel voor de ontwikkeling van het kind dat ze leren op een verantwoorde manier met media om te gaan. Dat is best lastig, want ouders van nu hebben immers geen voorbeeld uit onze eigen jeugd. Het is belangrijk dat ouders en/of jongeren een plek hebben om hun vragen hierover te stellen. Het gaat tenslotte over (media)opvoeding. Daarom vind ik het zo belangrijk dat wij als CJG’s hierop moeten inspelen.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat 75% van de ouders worstelt met mediagebruik. Als moeder van 2 kinderen (10 en 12 jaar) herken ik dat. Op internet is veel informatie te vinden, maar deze is vaak gericht op de hoeveelheid beeldschermgebruik en de verslavingsproblematiek die op de loer ligt. Met name de negatieve effecten worden benoemd, terwijl er ook zoveel positieve kanten zijn aan het gebruik van media, mits je het maar op de juiste wijze inzet. Dat is wat ik ouders wil meegeven. Hoe kun je media inzetten om de ontwikkeling van je kind te bevorderen?

Taboe op vragen stellen over mediaopvoeding bij het CJG

Toch lijkt er bij ouders een taboe te liggen op het stellen van directe vragen aan het CJG over mediaopvoeding. Ouders komen wel met vragen die indirect over mediagebruik gaan. Op zo’n moment is het onze taak als professional om hen de juiste adviezen te geven. Het is fijn als professionals binnen het CJG een eenduidige boodschap kunnen aanreiken met behulp van bijvoorbeeld een richtlijn. Mediawijsheid zou een standaardonderdeel moeten zijn in het opgroeien en opvoeden van kinderen. Hoe kunnen wij als professionals ouders die mediawijsheid meegeven?

CJG Harderwijk zet zich in tijdens de Media Ukkie Dagen

CJG Harderwijk organiseert tijdens de Media Ukkie Dagen, in samenwerking met Bibliotheek Noordwest Veluwe, een webinar Mediawijsheid. Speciaal voor ouders, opvoeders en andere geïnteresseerden gericht op het jonge kind van 0-6 jaar. Tijdens dit webinar, verzorgd door Mediapedagoog Marije Lagendijk, krijgen deelnemers praktische tips voor thuis en leren ze waar ze terecht kunnen met vragen rondom dit thema.

Tevens organiseert CJG Harderwijk in samenwerking met Netwerk Mediawijsheid dit  webinar, speciaal voor alle JGZ en CJG-collega’s. Mediapedagoog Marije Lagendijk geeft praktische tips en inzichten om met ouders het gesprek over mediaopvoeding te starten.

Ik wil iedere CJG of JGZ-organisatie vragen deel te nemen aan dit webinar – en om tijdens de Media Ukkie Dagen 2022 aandacht te schenken aan dit thema. Al is het alleen maar door informatie te delen via de sociale media-kanalen.

Maak ouders bewust van hun eigen gedrag en dat dit effect heeft op dat van hun kind. Want de kinderen van nu zijn onze toekomst, daar moeten we verstandig mee omgaan!


Marjolein Patz

 

Geschreven door Marjolein Patz (39). Marjolein werkt als Jeugd en Gezinswerker binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Harderwijk. Daar werkt zij met veel plezier zowel in de jeugdhulpverlening als in de jeugdgezondheidszorg (JGZ), het consultatiebureau. Naast haar werk volgt zij de opleiding HBO Bachelor Social Work aan het Windesheim te Zwolle.

 


Bekijk hier een overzicht van al het nieuws rondom de Media Ukkie Dagen en praat op sociale media mee via de hashtag #MUD22.