Aan de slag met de WegWijzers tijdens de Media Ukkie Dagen

WegWijzers

4 maart 2020 Vandaag lanceren Mediasmarties en Netwerk Mediawijsheid twee WegWijzers. Een voor peuters (2-4 jaar) en een versie voor kleuters (4-6 jaar). In deze WegWijzers staan verschillende tips voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en opvoedprofessionals die met jonge kinderen werken, zoals prentenboeken, filmpjes, liedjes, apps en activiteiten, die passen bij het thema van de Media Ukkie Dagen: ‘Ik zie, Ik zie, wat jij niet ziet’. De WegWijzers helpen bij het creëren van de nodige balans en variatie in mediagebruik. Naast media om te lezen, kijken, luisteren en spelen, bevatten de WegWijzers ook activiteiten om te dóen waar je meteen gemakkelijk mee aan de slag kan.

In de WegWijzers wordt continu gezocht naar een combinatie tussen lezen, kijken, luisteren, spelen en doen, met én zonder scherm, binnen en buiten. Mediasmarties laat met de WegWijzers zien dat je verschillende media en activiteiten met elkaar kan verbinden, door bijvoorbeeld geanimeerde prentenboeken of voorleesfilmpjes te gebruiken als aanvulling op het prentenboek dat je aan het lezen bent. De WegWijzers bevatten onder andere ook media die door professionals goed kunnen worden gebruikt als introductie van een activiteit.

De WegWijzers zijn opgesteld door Mediasmarties. Bij het kiezen van de media voor de WegWijzers letten zij op het niveau van het medium en bij welke ontwikkelingsleeftijd van het kind het aansluit. Zo wordt er gekeken of een spel bijvoorbeeld door een jong kind (onder begeleiding) gespeeld kan worden, maar ook met welk doel andere media hierbij kunnen worden ingezet. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld ook gelet op het tempo van een filmpje, zodat de informatie echt binnenkomt bij peuters en kleuters. Tevens wordt er gekeken naar de duur van een filmpje: sluit het aan bij de concentratieboog van jonge kinderen?

Het belang van de WegWijzers

De WegWijzers zijn een hulpmiddel voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en opvoedprofessionals bij de keuze in mediagebruik en hoe media ingezet kan worden. Mediasmarties heeft de eerste voorselectie voor media gedaan – dat scheelt professionals veel tijd. Ook heeft Mediasmarties uitgezocht of de media passen bij het thema en of het aansluit bij de ontwikkelingsleeftijd. De gekozen media worden in de WegWijzers gekoppeld aan activiteiten die je als professional kunt uitvoeren met peuters en kleuters op de groep.

Inzetten van de WegWijzers op de kinderopvang en onderwijs

Mediasmarties hoopt dat de media die in de WegWijzers staan samen worden gebruikt als aanvulling op elkaar en ook zo worden toegepast door professionals in verschillende sectoren zoals de kinderopvang en het onderwijs. De WegWijzers bieden informatie over mediagebruik die zij gemakkelijk in kunnen zetten binnen hun eigen manier van werken. De WegWijzers zijn een soort routekaart. Het is aan de professional om zelf een overweging te maken of die past bij de kinderen op hun groep, hun visie over mediagebruik, het taal-, of het VVE-programma waar ze mee werken.

De brug van professionals naar ouders

Niet alle media hoeven op de groep te worden ingezet. Professionals kunnen ook een brug slaan naar de ouders door mediatips voor thuis te geven, die aansluiten bij het thema op de kinderopvang of op school. Zo kan je als professional aan ouders laten zien wat hun kind bijvoorbeeld leuk vindt of wat ze hebben gedaan die dag op de groep. Ouders kunnen daar vervolgens thuis ook mee aan de slag. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat er een verbinding wordt gemaakt tussen de gebeurtenissen op school of de kinderopvang en thuis. Daarnaast kunnen ouders de mediatips voor thuis downloaden op mediasmarties.nl, daarin staan media die thuis goed te gebruiken zijn – en die niet allemaal in de WegWijzers staan.

De Mediasmarties WegWijzers voor professionals zijn hier als A4 (pdf) te downloaden. Download en/of bestel de WegWijzer als A5-brochure. Personaliseer de Mediasmarties WegWijzer en plaats op de achterzijde jouw logo en de contactgegevens van je bieb of de mediacoach die is aangesloten bij je bibliotheek.

Meer informatie over Mediasmarties

Mediasmarties is in 2010 ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mediasmarties beschikte voorheen voornamelijk over actuele informatie over verschillende media, zoals films, apps of prentenboeken, voor kinderen in de leeftijd 1-12 jaar. Denise en Manon Bontje beheren de website sinds april 2019. Ze willen naast informatie geven over geschikte media, professionals ook graag inspireren om aan de slag te gaan met verschillende media. Met en zonder scherm. Kinderen groeien op in een wereld vol media, daarom is het uitgangspunt van Mediasmarties om kinderen hierin wegwijs te maken. Zo zijn ook de WegWijzers voor professionals ontstaan.


Praat op sociale media mee via de hashtag #MUD21

Bekijk hier een overzicht van al het nieuws rondom de Media Ukkie Dagen