Media Ukkie Dagen online

MUD online

De Media Ukkie Dagen vinden dit jaar van 27 maart tot en met 3 april alleen digitaal plaats. Helaas zijn alle activiteiten in verband met het coronavirus geannuleerd of uitgesteld. Digitale initiatieven over mediaopvoeding zullen op de website in de spotlight gezet worden. Juist nu zorgen we er samen voor dat jonge gezinnen de weg vinden naar praktische tips en handig materiaal over mediaopvoeding.

Mediaopvoeding in (buiten)gewone tijden

Voor veel kinderen is de extra schermtijd thuis een feest, maar als ouder of opvoeder wil je straks ook weer soepel terug naar de ‘gewone’ situatie. Hoe kun je in alledaagse én buitengewone tijden omgaan met media binnen de opvoeding? Welke boekjes, films en spelletjes zijn geschikt voor een baby of peuter? Hoe wissel je het leren en spelen af, met en zonder tablet? Waar beleef je samen met je ukkie plezier aan? In deze tijd kun je samen met je kind bewust met media aan de slag gaan. 

Tijdens de Media Ukkie Dagen worden zeven herkenbare vragen over opvoeden met media beantwoord. Je krijgt tips en tools om samen met jouw kind leuk én veilig aan de slag te gaan met media. Het thema is daarom: ‘Boek, site, app: samen spelen op het web’. 

Digitale initiatieven in de spotlight

Veel van de 100+ Media Ukkie Dagen-activiteiten zijn in verband met het coronavirus geannuleerd of uitgesteld. Gelukkig zijn er veel digitale alternatieven. De online bibliotheek blijft open, er is gratis lesmateriaal voor kleuters beschikbaar en er komen lijstjes met mediawijze activiteiten voor ukkies voorbij. De presentatie van het nieuwe Iene Miene Media-onderzoek naar het mediagebruik van jonge kinderen vindt eveneens online plaats.

Zo haakt jouw organisatie digitaal aan

Tijdens de Media Ukkie Dagen maken we samen ouders en opvoeders wegwijs in de kansen en mogelijkheden van media. Ook met jouw organisatie kun je meedoen. Bijvoorbeeld door digitaal hulp te bieden bij veelgestelde vragen en herkenbare opvoed-dilemma’s. Juíst nu. Deel je ook jouw tips & tools?

» Haak online aan met de toolkit met digitale posters, beeld voor sociale media, teksten en inspiratie

» Jouw digitale initiatief in de spotlight? Stuur een mail naar info@mediawijzer.net

» Haak op sociale media aan met de hashtag #MUD20


Praat op sociale media mee via de hashtag #MUD20.

Bekijk hier een overzicht van al het nieuws rondom de Media Ukkie Dagen